Oświadczenie

Uważnie śledzimy sytuację dotyczącą wirusa COVID-19 i zalecenia właściwych organów. Bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników stawiamy na pierwszym miejscu i podjęliśmy szereg działań zapobiegawczych na terenie Centrum Handlowego Platan w Zabrzu.

Pomimo tymczasowego zawieszenia imprez masowych i działalności placówek edukacyjnych oraz kulturalnych, dotychczas władze nie wystosowały zarządzenia zawieszającego działalność wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Duże przestrzenie w galeriach pozwalają na zachowanie bezpiecznej, zalecanej odległości – 1,5m i na chwilę obecną nie planujemy zamknięcia galerii, ale cały czas działamy w trybie zwiększonej ostrożności.

Podjęte działania: zainstalowaliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w toaletach i strefie food court. Zwiększyliśmy również codzienną częstotliwość stosowania środków dezynfekujących, szczególnie w obrębie przestrzeni potencjalnie niebezpiecznych, takich jak: toalety, balustrady, windy, bankomaty, a także strefy food court. Ponadto wymieniamy wszystkie filtry klimatyzacji, a centrum handlowe jest regularnie wietrzone. W ostatnich dniach rozpoczęliśmy również ozonowanie pomieszczeń sanitarnych. Będziemy nadal ściśle monitorować sytuację i dostosowywać się do zaleceń władz. Jednocześnie przypominamy rodzicom, że zamknięcie szkół jest formą kwarantanny społecznej i centrum nie powinno stać się dla uczniów alternatywnym miejscem spędzania czasu.